OGLĘDZINY_Violki Kuś _ realizacja mikroskopowych fotografii ciała performera

przed i po akcji - poddany obserwacjom Michał Kowalski

/ sesja 7 eksperymentu_e1/2015-2017 "Neurofizjologia artysty w performance"

/ projekt realizowany w ramach działań FUNom 

/ GS Wozownia w Toruniu - 25.11.2017

© violka kuś 2001-2017 created with webwavecms.com 

shop

_om