Violka Kuś _ portfolio

planowana publikacja 2018/2019

 

 

Live'bot _ Wydanie III

Tłumaczenie monografii w przygotowaniu, przekład - Monika Boruta

/ w ramach stypendium artystycznego ZAiKSu 2017

 

AR(E)_alternatywne rzeczywistości ekosystemu

fotografie mikroskopowe life_20x

AR(E)_alternatywne rzeczywistości ekosystemu

fotografie mikroskopowe life_20x

 

AR(E)_alternatywne rzeczywistości ekosystemu

fotografia mikroskopowa body_20x _ sesja 7 eksperymentu _e1/2015-2017 FUNom

/ OGLĘDZINY_niewielki fragment dłoni performera - Michała Kowalskiego po akcji

- artefakty drugoplanowej akcji performatywnej Violi Kuś

 

 

AR(E)_alternatywne rzeczywistości ekosystemu

fotografia mikroskopowa body_20x _ sesja 7 eksperymentu _e1/2015-2017 FUNom

/ OGLĘDZINY_niewielki fragment dłoni performera - Michała Kowalskiego przed akcją - artefakty drugoplanowej akcji performatywnej Violi Kuś

 

 

sesja 5 _e1/2015-2017

"Neurofizjologia artysty

w performance"w ramach

działań FUNom

/ CSW Znaki Czasu w Toruniu

Neurofizjologia artysty w performance

artystka _ Danka Milewska,

badacz B-Alert EEG Łukasz Kędziora

fotografia V. Kuś / archiwum FUNom

 

 

 

sesja 4 _e1/2015-2017

"Neurofizjologia artysty

w performance" w ramach

działań FUNom

/ CSW Znaki Czasu w Toruniu

Neurofizjologia artysty w performance

artystka _ Justyna Piotrowska,

badacz B-Alert EEG Łukasz Kędziora

fotografia V. Kuś / archiwum FUNom

 

 

sesja 2 _e1/2015-2017

"Neurofizjologia artysty

w performance" w ramach

działań FUNom

Dni Mózgu 2017

/ Pracownia fMRI ICNT w Toruniu

Neurofizjologia artysty w performance

artystka _ Aleksandra Sojak-Borodo,

badacze fMRI: Jan Nikadon, Aleksandra Wypych 

fotografia V. Kuś / archiwum FUNom

 

 

Live'bot _ ekspozycja
Projekt artystyczno-badawczy na treściami dialogowymi

z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013-2016

/ Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 7-04-29-05-2016

/ w ramach stypendium artystycznego MKiDN 2015

Live'bot _ ekspozycja

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 7-04-29-05-2016

/ w ramach stypendium artystycznego MKiDN 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Live'bot _ ekspozycja

       / zabawa w słowa - live: macica - w odp. clev: język

       / Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 7-04-29-05-2016

(AR)E_Alternatywne rzeczywistości ekosystemu

opis_PDF

(AR) Ecosystem_należy rozumieć jako zespół organizmów i maszyn połączonych relacjami wraz ze środowiskiem egzystencji poszczególnych bytów, w których to zachodzi przepływ energii,

a także obieg materii. Ta autorska idea ekosystemu związana jest z koncepcją FUNom[1].

Metaideą Fundacji om (FUNom) jest propagowanie koncepcji maszyn jako podmiotów sprawczych funkcjonujących we współczesnym świecie. O maszynie chcemy myśleć jak o partnerze,

który posiada własną osobowość, właściwą dla swojego gatunku, inną niż ludzka i do ludzkiej niepodobną[2].

 

[1] Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze, organizacja została założona w 2015 roku z inicjatywy autorki projektu – Violi Kuś wraz siostrą Anettą Kuś i dr Małgorzatą Jankowską.

[2] Idea FUNom, https://www.funom.org/idea, [dostęp: 31.07.2017]

© violka kuś 2001-2017 created with webwavecms.com 

shop

_om